Probleemstelling:

Het blijkt dat veel organisatie's problemen hebben met het zorgen dat er gebeurt wat de bedoeling is dat er gebeurt.


Analyse:

Meestal is de eerste vraag: Wie had het moeten doen

Waarneming van bureau HMUH: Wie heeft het niet gedaan omdat:


Advies voor oplossing:

Aanpak om te zorgen dat het gebeurt:

  1. definieer eerst wat moet er gebeuren
  2. schrijf op waarom
  3. stel vast hoe het gedaan zal moeten worden
  4. controleer of de middelen waarmee het bereikt kan worden aanwezig zijn en functioneren
  5. bepaal in onderling overleg wie capabel is om met de middelen het te bereiken
  6. spreek af wanneer wie het doel bereikt heeft

Just Do It!


Bent u geinteresseerd? E-mail uw probleem, zodat we kunnen uitzoeken hoe dit kan worden opgelost.
-----> Vul het formulier in. Adviesbureau HMUH is u graag commercieel van dienst.
Naar beginpagina informatie HMUH