Besef waar de kosten worden gemaakt voor uw product!
Om inzicht te verkrijgen in de kosten moet kennis worden verzameld over het product als geheel, over de functies en eigenschappen. Verder moet worden geïnventariseerd welke materialen er worden toegepast, hoe de diverse constructies in elkaar zitten en hoe het fabricageproces is. De constructie, materiaalkeuze tezamen met het fabricageproces zijn bepalend voor de voortbrengingskosten. De onderlinge beïnvloeding van de deelaspecten 'product', 'constructie', 'materialen' en 'fabricageproces' is weergegeven als een model met bollen met verbindingen:
tetraeder product kostenmodel
De kostenbeïnvloedende deelaspecten

Bij het aanbrengen van veranderingen in één van de deelaspecten (een bol) heeft dit automatisch consequenties voor de andere deelaspecten: Keuze voor een ander materiaal houdt tegelijkertijd in dat het fabricageproces wijzigt en tegelijkertijd dienen de consequenties ten aanzien van de constructie onderzocht te zijn.
Bent u geïnteresseerd neem dan vrijblijvend contact op voor de ondersteuning die u nodig heeft. Vul het formulier in.

Naar beginpagina informatie HMUH