ISO 9001:2000 Eisen aan Kwaliteitmanagementsystemen

Het doel van ISO 9001 is dat een organisatie aan kan tonen dat het in staat is om te voldoen aan de eisen van een klant ten aanzien van producten en diensten en dat dit door interne of externe deskundigen getoetst kan worden.
In het jaar 2000 is de norm ISO 9001 geheel vernieuwd. De normen ISO 9002 en 9003 zijn komen te vervallen. Per 15 december 2000 is de herziene norm officieel geworden.
Elk bedrijf of organisatie kan de organisatie met de voortbrengingsprocessen structureren zodat aan de ISO 9000 norm kan worden voldaan.
De nadruk is komen te liggen op kwaliteitsmanagement als procesmodel:

Procesmodel ISO9001

Het management definieert de kwaliteit van de benodigde mensen, materialen en middelen    voortbrengingsprocessen worden gedefinieerd en ingevoerd   gekwalificeerde mensen met de juiste materialen en middelen maken het product of dienst    de resultaten worden gemeten, geanalyseerd en verbeteringen vastgesteld  

deze informatie dient als basis voor de periodieke Management Review Vergadering zodat het verantwoordelijke management wijzigingen kan goedkeuren en initiatief kan nemen voor verbeteringen.

Vergelijk bovenstaande figuur met het door bureau HMUH gehanteerde MODEL van uw bedrijfsprocessen en het is duidelijk dat HMUH de juiste ondersteuning biedt om uw bedrijf of organisatie hierbij te helpen.

Naar beginpagina HMUH